LỜI DẠY CỦA RUMI Archives - Gifoli

Tag Archives: LỜI DẠY CỦA RUMI

canh-dong-lua-mi

SỰ HỦY DIỆT LÀ KHỞI ĐẦU CỦA TÁI SINH

Một người bắt đầu dùng xẻng để vỡ đất Kể ngốc đến và la lên “Sao anh lại phá hủy đất thế kia?” Người kia gào lên “Ngu thế, cút đi, đừng làm phiền ta!” Ngươi phải hiểu sự khác nhau giữa hủy diệt và phát triển Làm sao đất này có thể trở thành […]